V.LEAGUE  2018/11/18 12:00
nec logo VS pfu3.gif
NEC
レッドロケッツ
20 25
25 18
25 21
25 23
PFUブルーキャッツ
3 1
YKK体育館

試合予定

V.LEAGUE 2018/11/24 13:00

VStoray03.gif

東レアローズ
大田区総合体育館

試合予定

V.LEAGUE 2018/11/24 13:00

VStoray03.gif

東レアローズ
大田区総合体育館

Photo gallery

4784.jpg

  • 2018-19V.LEAGUE 181117 vs KUROBEアクアフェアリーズ
  • 2018-19V.LEAGUE 181117 vs KUROBEアクアフェアリーズ
  • 2018-19V.LEAGUE 181117 vs KUROBEアクアフェアリーズ